Премини към основното съдържание

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уважаеми клиенти,

всички снимки /фотографии/ на продукти, всички статии,  всички новини или други ресурси качени на сайта www.markita.net са обект на авторско право и са собственост на "Маркита 1" ООД.

Авторското право върху снимките и другите обекти на авторско право принадлежат на фотографите или на лицата, на които правата за използване са били прехвърлени.

Използването на каквито и да е било ресурси от www.markita.net трябва да става само с нашето писмено съгласие. 

Използването им поради незнание, не освобождава от отговорност нарушителите на авторското право.

Свободно използване без заплащане е допустимо в следните хипотези:

- временно използване с преходен или инцидентен характер;

- използване на цитати при критика или обзор;

- използване на части от произведението с научна цел; използването като текуща информация в периодичния печат на речи, отчети, проповеди, произнесени публично;

- възпроизвеждане на произведения, свързани с актуално събитие, за да бъдат тези произведения използвани от средствата за масово осведомяване;

- използването на произведения, постоянно изложени на улици, площади и други публични места; 

- използването на обекти на авторски права с учебна цел, ако не се реализират приходи;

- възпроизвеждането на вече публикувани произведения от общодостъпни библиотеки, учебни или други образователни заведения, музеи и архивни учреждения с учебна цел или с цел съхраняване на произведението, ако това не служи за търговски цели;

- възпроизвеждане на произведенията на Брайлов шрифт;

- използване за целите на националната сигурност;

- използване по време на религиозни или официални държавни церемонии;

 

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Ако имате някакви въпроси или интерес към нашите ресурси, моля пишете ни на имейл online@markita.net

01.11.2010г.