Премини към основното съдържание

Breadcrumb

Каталог >> ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО >> кофражни масла >> Масло кофражно DCP 5л минерална основа

Масло кофражно DCP 5л минерална основа


Стара цена:  73.50 лв./ бр.
Цена:  64.70 лв./ бр.


Масло кофражно DCP 5л минерална основа

 

Описание:
Formcoat S е готово за употреба, минерално
еднокомпонентно кофражно масло.
 

Употреба:
Formcoat S се използва при повечето видове кофражи.
Позволява лесно отделяне на кофража и подобрява
повърхността на бетона.
 

Преимущества:
- Лесно се отделя, намалява повредите по бетоновата
повърхност
- Намалява до минимум физическите дефекти и
зацапването на бетоновата повърхност
-Подобрява външния вид на бетоновата повърхност.
- Не поврежда самия кофраж
-Удължава срока на експлоатация на кофражните
платна
-По-лесно почистване на кофражните платна след
употреба
-Възпрепятства корозията.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:


Подготовка на повърхността:
Кофражните платна трябва да бъдат почистени
от отлагания, ръжда, цимент, масла или други
материали. Недоброто почистване може да доведе
до повреждане на бетоновата повърхност.
Покрийте новите дървени кофражни платна с
полиуретанов пълнител, той ще предпазва кофража,
ще увеличи експлоатационния му живот и ще подобри
крайният вид на бетоновата повърхност.
 

Приложение:
Formcoat S се нанася с четка, гъба или спрей.
Неабсорбиращите повърхности изискват единичен
слой.
Новите, непълнени, дървени повърхности може да се
нуждаят от втори слой, ако първият попие в дървото

Разходна норма:
30 – 70 м2/ литър.
 

Съхранение:
Formcoat S се съхранява в покрит съд, при температури
не по-ниски от 5°С. Срок на годност - 24 месеца, в
неотворени, оригинални опаковки.

 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

 

Здраве и безопасност:
Formcoat S съдържа разтворител, осигурете адекватна
вентилация през цялото време на работа.
Formcoat S не трябва да контактува с кожата, очите
и лигавиците. Носете защитни ръкавици и защита на
лицето/очите.
При инцидентен контакт с кожата, измийте незабавно
с вода и сапун.
При инцидентен контакт с очите, незабавно промийте
обилно с вода и потърсете медицинска помощ.
 

Запалимост:
Formcoat S е запалим! Не се допуска да е в близост до
незащитен огън или други източници на искри.
Точка на възпламеняване: 65°С.

 


Кат. No: 512006191
Тегло: 4.40 kg
Марка: 
Производител: 

Сподели